DRX

Най-бързият и лесен начин за преминаване към дигитална рентгенография. Системата е компактна и лесна за инсталиране. Не са необходими допълнителни преправяния в съществуващото помещение. Ядрото на DRX-1 е неговият детектор. Уникалните безжични детектори обработват образа за секунди и Ви дават най-високо качество. Размерът на детектора е подходящ за съществуващите стандартни букита, което по никакъв начин не променя начина на работа в рентгеновото помещение.

Възможна е работа с DirectView  софтуер или Image Suite  софтуер. И двата варианта Ви дават множество специализирани режими на работа, инструменти и функционалности.

Всички детектори DRX могат да бъдат споделяни и с други дигитални системи без ограничение в производител и година на производство.

Детектори

DRX Plus

Освен множеството преимущества като бързина, високо качество на образа, липса на кабели, лекота, устойчивост – на течности и удари, детекторът е наличен и в два размера, както и в два варианта с матрици произведени от различни материали:

– DRX Plus 3543 и 4343 – за стандартни радиологични нужди

– DRX Plus 3543C и 4343C – педиатрични нужди и чувствителни към дозата изследвания.

Батерията на детектора се сменя без да го изключва от системата, което Ви дава изключителна бързина на работа, висока сигурност и намален стрес.

DRX Core

По-достъпният вариант на DRX-1 системата е съпроводен от DRX Core детектора. Наличен е в два размера 35×43 cm и 43×43 cm.

2530C

Детекторът с малък размер (25х30 cm) и матрицата от цезиев йодит е изключително подходящ за педиатрични нужди. Допълнително, съвместимостта му с кувьози го прави незаменим при жизненоважни изследвания.