VitaFlex

Описание:

Системата Vita Flex CR епредназначена за малки и средни болници, клиники и практики, подвижни кабинети, които се нуждаят от компактни цифрови решения на достъпна цена. С два варианта за скорост на обработка на касетите Vita Flex предлага висококачествено цифрово изображение, което отговаря на работния Ви поток. Възможността за хоризонтално или вертикално позициониране я прави идеална за малки пространства. Идеален за екстремни условия, поради малкото тегло и издържливата конструкция. Проектиран на модулен принцип, апаратът може да бъде сглобен и инсталиран от крайния потребител, а сервизните посещения да се сведат до минимум, поради лесната подмяна на модулите.

Съпътстващият я софтуер Image Suite   улеснява процеса на обучение, осигурява висококачествена обработка на образите, коригира грешките при експонация.

Технически спецификации:

Сканиращо устройство:

3

Размери на касети:

20.4 x 25.5 cm (8 x 10 in.)

24 x 30 cm

25.5 x 30.5 cm (10 x 12 in.)

35 x 35 cm (14 x 14 in.)

35 x 43 cm (14 x 17 in.)