Смоли и консумативи

app_guides_1

Смола / Консуматив

Основно предназначение

VOXELTEK White 1000ml

Clear Aligners, модели, пантограф шаблони

VOXELTEK Cast 1000ml

Анатомични и редуцирани мостове

VOXELTEK Hi-Res 1000ml

Модели

NextDent Surgical Guide SG 1000ml

Хирургични водачи

NextDent Temporary C&B 1000ml

Временни корони и мостове

Ваничка за VOXEL M или L 3D принтер

Сменя се само при нужда