csadapt

Ако не искате да работите по утвърдените норми или ако искате да виждате различни образи, то CS Adapt със своите вградени филтри Ви дава възможност да моделирате първоначалния изглед на екстраоралните изображения, както и интраоралните от RVG 6200 по съвсем нов начин.

Изберете или създайте свои любими филтри. Интуитивната библиотека с филтри Ви дава изгледи, за които не сте и предполагали, че съществуват при Вашия апарат.

Подходящият подбор на филтрация е съществена част от точната диагностика и не бива да се подценява, особено когато я имате налична.