Новият CS 2100 прави високочестотната технология по-достъпна от всякога. Апаратът е предназначен за стоматолози, които търсят опростеност и надеждност. Той дава висококачествени резултати, точно и безопасно диагностициране.
Адаптивният и умен дизайн му помагат да посрещне нуждите на почти всяка практика.

На графиката по-долу е показана разликата между стандартен нискочестотен рентгенов генератор (AC technology) и високочестотния генератор използващ инвертор (DC technology).

Вижда се намаляване на дозата за пациента (персонала) с до 30% благодарение на по-добрите характеристики на рентгеновото лъчение. Допълнително, меките рентгенови лъчи (сив цвят) са сведени до минимум.

cs2100

CS 2100

Спецификации CS 2100

Множество функции в един лесен за употреба таймер:

  • Таймер
  • Индикатор за излъчената доза
  • Меню за потребителя
  • Сервизно меню
  • Интерфейс с информация
  • 2 брояча на експозициите
  • Кодове за грешки
  • Калибриране на генератора

Технически спецификации

– Рентгенов генератор 300 kHz

– Фокус 0.7 mm CEI

– Напрежение на тръбата 60 kV

– Ток на тръбата 7 mA

– Варианти за монтаж: Стена (Хоризонтално – ляво или дясно ориентиране; Вертикално), – – – – Таван, Мобилно на количка или фиксирано за пода

– Дължина на рабмото Късо: 170 cm; Стандартно: 188 cm Дълго: 205 cm

– Управляващ таймер: Дистанционен монтаж далеч от апарата или монтиран върху корпуса на апарата с отделен бутон за експонация далеч от апарата.

– Режими: Дигитален; Филм; Ръчен

– Допълнителни аксесоари: Синхронизационна връзка за работа с RVG сензор; Колиматор.

vet-VXR-9