max

Max CR е идеалното решение при изключително високи натоварвания. Системата е специално проектирана да намали времето за обработка на касети, както и времето за пренасяне на касети и самото им зареждане в системата.

Max CR обработва 91 касети с размер 35х43 cm за час, като позволява 16 касети да бъдат заредени едновременно в системата. Това намалява потока и образуването от опашки от персонал към сканиращото устройство и облекчава работата.

Допълнително е възможно пациентите да се въвеждат от отдалечени управляващи панели, което редуцира времето за придвижване на персонала – важен фактор в лечебни заведения с голям обем, както на работа, така и в пространствено отношение.

Мощният и богат на функции DirectView  софтуер Ви дава изключително големи възможности за обработка на образа – съществена част от висококачествената диагностика.

Max CR може да се използва за мамографски изследвания.

Касетите, които се използват са с твърди фосфорни екрани и прочитането на образа е безконтактно, т.е. животът на фосфорния екран е съизмерим с времето, през което използвате

Ресурси: