CR

Системите Classic CR и Elite CR са лесни за инсталиране и употреба. Те използват широка гама от стандартните размери на касетите, включително 15 x 30 см за зъбни изображения и дълъг размер изображения 35 x 84 см. Мощният и богат на функции DirectView   софтуер Ви дава изключително големи възможности за обработка на образа – съществена част от висококачествената диагностика.

Основната разлика между двете системи е скоростта на обработване на касетата. Classic CR система обработва до 69 касети на час, правейки го идеален за малки и средни практики. Системата Elite CR обработва до 90 касети на час, за да отговори на нуждите на по-големите практики с по-голям работен обем.

Двете CR системи могат да се използват за мамографски изследвания.

Касетите, които се използват са с твърди фосфорни екрани и прочитането на образа е безконтактно, т.е. животът на фосфорния екран е съизмерим с времето, през което използвате системата.

Технически спецификации

Обработка на касети:

1