ImageSuite

 Много дигитални системи, предназначени за ветеринари, идват с клиничен интерфейс, създаден за изследване на хора, който Вие трябва да адаптирате според нуждите. В контраст с това, софтуерът Image Suite предлага специализиран ветеринарен интерфейс, който откликва на Вашите нужди.  Въвеждането на пациентски данни има полета за избор на порода, вид и т.н. Може да добавите уникални идентификатори като татуировки и номера на чипове. Специални референтни снимки са достъпни за правилно позициониране, а примерни рентгенови образи служат като ръководство за подобряване на качеството. Специализирана база данни за финна обработка на образа донастройва параметрите му според вида, породата, частта от тялото и проекцията.

is

Специалните ветеринарни измервателни инструменти Ви помагат да достигнете до диагноза много побързо от всякога. Те включват:

 • Hip Dysplasia Measurement Tool
 • VD Thorax Measurement Tool
 • Vertebral Scale Measurement Tool
 • Tibial Tuberoses Advancement Measurement Tool
 • Tibial Plateau Leveling Osteotomy Measurement Tool
 • Laminitis Measurement Tool

Когато едно животно е болно или ранено, нито Вие, собственикът или то самото бихте желали да чакате дълго за диагностичен образ. Вашето решение е Image Suite, бърза система – тя предоставя образи с високо качество за минути така, че диагностиката може да бъде направена много по-бързо. Мрежовият достъп и експортирането на образите във ветеринарен DICOM формат и/или jpeg/bmp позволяват намеса на външен консултант при нужда.

Показването на дигиталните образи на екран Ви улеснява да обясните състоянието на животното пред собственика му и да предпишете правилното лечение. Разбира се, бързият достъп до образи означава по-бърз работен процес и подобрена производителност във Вашата практика.

Отличителни характеристики на Image Suite:

 • Богат потребителски интерфейс
 • Бързо и еко-съобразно получаване на образите (няма нужда от филми и химикали)
 • Въвеждане на заявки за изследване от отдалечено място
 • DICOM и HL7 съвместимост
 • Мултиформатно принтиране
 • Записване на CD с DICOM Viewer
Компютърни изисквания:

vet-VXR-8

Допълнителни опции:

 • PACS архивиране
 • Клинични рапорти
 • Отдалечен мрежови достъп
 • Обработка на дълги касети
 • DICOM Store Service Class Provider (SCP) с цел обработка и архивиране на образи от други дигитални модалности (Ехограф, компютър томограф, ядрено-магнитен резонанс и др.)
 • OmniLink софтуер
 • Tablet Viewer
Брошура