csimaging

CS Imaging е софтуер проектиран за улеснено управление на всички апарати на Carestream и пациентската база данни. Няма по-лесен начин за проследяване на лечение и управление на апаратурата във Вашата ежедневна практика. Обучението за работа е сведено до минимум.

Модерният дизайн с подчертано черен фон улесняват диагностицирането. Търсенето на пациенти е само на един клик разстояние. Образите и изследванията от различните апарати са подредени по категории и лесни за намиране.

Споделянето на образите е лесно и достъпно. Чрез Film Composer можете да създавате Ваши собствени шаблони за принтиране или презентация, както и да се възползвате от десетките вградени такива. Всички изображения могат да се съхраняват в различни графични формати според нуждите. Изпращането по имейл става лесно и почти изцяло автоматизирано. Поставянето на образи в документи на Word, PowerPoint и др. става директно без излишни стъпки.

За всеки един процес на работа са достъпни усъвършенствани инструменти за измерване, диагностика, оцветяване, филтрация, както и иновативните филтри на CS Adapt.

Автоматичните трасировки на телерентгенографии е един от най-мощните инструменти вградени в CS Imaging. Автоматично разпознаване и изчертаване на анатомичните структури за по-малко от 90 секунди. Персонализираните трасировки по избран от Вас метод спестяват време и подобряват лечението