CS 9600

cs9600_14_lores

Покрийте текущите и бъдещите си нужди в образната диагностика с тази гъвкава и иновативна система, предлагаща най-широкия обхват от обеми и софтуерни възможности.

Създавайте висококачествени образи всеки път благодарение на най-върховите постижения на технологиите в образната диагностика.

Интуитивният и изключително лесен за работа 3D софтуер Ви помага за планиране на импланти, ендодонтски процедури, хирургия, въздушни пътища, диагностика, както и за бързо споделяне на образи.

Софтуерът CS Imaging версия 8 Ви дава възможност да разглеждате всички образи (2D, 3D, 3D лицево сканиране, CAD/CAM) в един прозорец.

Мулти-функционалната диагностика позволява наслагване на панорамни образи, 3D рентгенови образи с 3D лицева конструкция и 3D модел от интраорален скенер.

Позиционирането е по-лесно от всякога. Благодарение на позициониращия асистент и технологията SmartAuto CS 9600 позволява получаването на перфектен образ от първия път, намалявайки нуждите от повторни експонации. Параметрите за всеки пациент се запаметяват, за да са налични при следващи изследвания.

Програмата за ниска доза позволява направата на 3D изследвания с дози по-ниски от тези на панорамна снимка.

CS MAR (Metal Artifact Reduction) драстично намаля металните отблясъци върху диагностичните образи и дори Ви дава възможност едновременно да виждате и двата образа с и без отблясъци за по-добро сравнение и преценка. 

Технически спецификации

Напрежение на тръбата: 60 – 90 kV или 60 – 120 kV (опционално)
Ток на тръбата: 2 – 15 mA
Честота на генератора: 140 kHz
Фокус на анода: 0,3 – 0,7 mm
Технология на сензора: CMOS
Време на експонация: Панорамен: 0,5 до 13 s /  3D: 5,5 до 40 s
Телерентгенография: очаквайте скоро
Панорамен – програми: Панорамна, сегментна панорамна, байтуинг, максиларни синуси, ТМС х2, ТМС х 4, синуси AP / PA / Lateral
3D – програми: 4х4, 5×5, 5х8, 6х6, 8х5, 8×8, 10×5, 10×10, 12х5, 12х10, 16х6, 16х10, 16х12, 16х17 cm
Телерентгенография – програми: очаквайте скоро
Телерентгенография – размери: очаквайте скоро
Размер на воксела: 75 μm
Степени на сивото: 16384 (14 bits)

Брошура
Снимки