DirectView

DirectView софтуерът управлява DR и CR продуктите на Carestream. По този начин не Ви се налага да губите време с разучаване на различни среди за работа – изключително и удобно за целия екип. Дава възможности за подчертаване на образа с допълнителна маска за по-добра диагностика, работен лист с пациенти от RIS, записване на пациентски дискове, подтискане на решетка, автоматизирано въвеждане на процедури, спешен режим при травми и др. Към стандартните функционалности вървят и множество допълнителни опции:

  • Total Quality Tool – Контролира качеството на образите посредством специфични измервания. Позволява данните да се анализират и архивират. Брошура: tqt_brochure.pdf
  • EVP Plus – Ускорява обработката и качеството на визуализацията на образа чрез предпочитаните настройки на различните потребители
  • Multi-Modality Acquisition – Свързва две CR системи или една CR и една Позволява диагностициране от една конзола.
  • SmartGrid – Намалява влиянието на разсеяните лъчи.
  • Administrative Analysis and Reporting – управление на пациентската информация и дейностите по грижите за пациента.
  • Tube & Line Visualization / Pneumothorax Visualization – Създава допълнителен образ с по-ясно разграничаване на тръби и аксесоари от живото-поддържащи системи. / Създава допълнителен образ с акцентирано изобразяване на свободен въздух в гръдната кухина.

Bone Suppression – Създава допълнителен образ с подтисната визуализация на ребрата и подсилена визуализация на меките тъкани. За тази цел не се изисква допълнително снимане на пациента. Помага за правилното поставяне на диагноза, поради увеличената видимост.