DRXRevolution

Дигиталната рентгенография вече е в движение, както никога преди. Уникалната изцяло свиваща се телескопична колона и напълно моторизираното управление правят апарата изключително лесен за маневриране между легла, монитори и всички останали съпътстващи препятствия в клиничната среда. Комбинацията с усъвършенстваните безжични детектори DRX Plus премахва всички спънки при провеждане на изследването, като дава допълнително свободата на безжичния пренос на данни, което облекчава изключително много персонала и ускорява съществено времето за даване на диагноза. Това разбира се не е всичко – с двата дисплея за управление на целия процес на изследването имате възможност да го контролирате или зад апарата или до самия пациент – водещо до още по-голямо улеснение и ускорение на работата в отделението.

Едни от функционалностите, които Ви дава DRX Revolution комбиниран с мощния DirectView   софтуер, са предварителен преглед на образа с история на техниките и информация за дозата от предишни изследвания съхранени в PACS; допълнителна обработкоа на образите с EVP Plus опцията на DirectView  софтуера; допълнителна филтрация на катетри и други периферни живото-поддържащи системи; възможност за избор на типа на детекторите (GoS или CsI).

Апаратът е оборудван така, че всичко необходимо за едно изследване и всички улеснения, които има една дигитална рентгенова система да са Ви под ръка през целия ден, независимо от мястото където се провежда изследването.