ImageSuite

Описание: Достъпен за всички – Image Suite дава възможности, които доскоро присъстваха само при големите и скъпи конфигурации – високо качество на образа, богат набор от инструменти, интерфейс пригоден за работа с мишка или тъч скрийн, ускорен и улеснен работен процес.

В Image Suite са заложени следните възможности:

 • Регистрация на пациентите от разстояние – не е задължително това да се прави от рентгеновия лаборант.
 • Улеснено позициониране – разполага с изображения подпомагащи позиционирането на пациента.
 • Може да управлява директно CR или DR детектор.
 • EVP+ за по-добра визуализация на образите.
 • Възможност за автоматични визуализация на
 • Връзка с болнична информационна система посредством HL7 и
 • Едновременно разглеждане на образи от 8 работни станции.
 • Специални измервателни инструменти за ортопедия, мамография, чиропрактика.
 • Ръководство за събиране на изображения при изследване на целия опорно двигателен апарат.
 • Достъп до изследванията през Tablet Viewer за
 • Поддръжка на два монитора за по-лесен преглед на няколко изображения едновременно.
 • Приемане на образи от външни компютър томографи, ЯМР, ехографски апарати, CR, DR.
 • Генериране на рапорти.
 • Проверка на качеството на образа посредством автоматизирания Total Quality Tool софтуер.
 • Безопасно трансфериране на образи през интернет без допълнителна нужда от криптиране или VPN чрез OmniLink софтуер – идеално при мобилни приложения.
 • Допълнително архивиране за по-голяма сигурност и надеждност.
 • Експортиране на образите към външни носители (USB, CD, DVD).
 • Компилиране на много образи върху един филм за принтиране с отделна обработка на всеки образ.
 • Специално пригодена за ветеринари графична среда и измервателни инструменти.
Компютърни изисквания:

7

Ресурси: