Какво е новото в CS 8100?

Във време на социални ограничения и непрестанен страх за здравето на нашите близки и нас самите, екипът на Carestream Dental не спира да представя новости, целящи да разширят обхвата на Вашата дейност, да повишат точността и да ускорят процеса на работа. Най-популярното семейство панорамни/3D/телерентгенови апарати CS 8100 вече разполага със следните нововъведения.

Tomosharp технология – изцяло нов алгоритъм дава най-добри в класа панорамни изображения.tomosharp2

 

 

 

 

 

 

 

CS Adapt анатомични филтри – изцяло нов алгоритъм предоставя нови филтри за още по-добри панорамни и телерентгенографични изображения, съвместими с Вашите нужди и изисквания.

adapt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advanced Noise Reduction (ANR, напредничаво намаляване на шумовете) – алгоритъм, който намалява шумовете и запазва най-дребните детайли на образа – идеален за образи със срез 75 микрона.

ANR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CS MAR – иновативен алгоритъм редуциращ артефактите от метал при 3D изображения. Опция налична само при CS 9600 вече е достъпна и при семейството на CS 8100. Изключителен полезен инструмент, елиминиращ и най-дребните метални артефакти.

MAR