Какво е новото в CS 9600?

Във време на социални ограничения и непрестанен страх за здравето на нашите близки и нас самите, екипът на Carestream Dental не спира да представя новости, целящи да разширатя обхвата на Вашата дейност, да повишат точността и да ускорят процеса на работа. Най-високият клас  дигитален рентгенов апарат CS 9600 вече официално разполага със следните нововъведения.

  • Scan Ceph модул – Новата телерентгенографична опция използва усъвършенствания сканиращ модул с автоматични изчертавания;
  • Tomosharp технология – изцяло нов алгоритъм дава най-добри в класа панорамни изображения;
  • Интелигентно позициониране – Автоматично открива Франкфурт равнината, за да елиминира грешката от позициониране и да предложи улеснение за персонала и образи без отклонения;
  • Advanced Noise Reduction (ANR, напредничаво намаляване на шумовете) – алгоритъм, който намалява шумовете и запазва най-дребните детайли на образа – идеален за образи със срез 75 микрона;
  • Звукова комуникация – Позволява директна и ясна комуникация с пациента, целяща повишаване на комфорта, както на персонала така и на пациентите;

cs9600Ceph

cs9600Ceph_