0003

Лекарите винаги търсят начини за опазване – опазен зъб, спестено пациентско време, спестени пари. А за опазването на околната среда? Без да го осъзнава денталната медицина има голямо вличние върху околната среда: пластмасовите държачи за отпечатък се трупат в сметищата, хартията с чертежи и изчисления се трупат с десетки хиляди. Хитър ход е да превключите към дигитални решения – дигитално сканиране вместо използване на материали за отпечатък, дигитални чертежи и изчисления вместо хартиени. Днес можем да погледнем от близо едно дигитално решение, което може да намали вредата на денталната медицина върху околната среда – интраоралното сканиране.

В следната таблица можете да видите сравнение на някои от аспектите на традиционното снемане на отпечатък и дигиталното сканиране и тяхното влияние върху околната среда.

Традиционен метод

Влияние върху околната среда

Дигитален метод

Влияние върху околната среда

Пластмасов държач за снемане на отпечатък

Отива на сметище и са необходими 450 години за разграждането му

Няколко минимални консуматива за многократна употреба

Минимално

Поливинил силоксан (материал за отпечатъка)

Отива на сметище и не се разгражда

Отпечатъкът е дигитален

Никакво

Необходим е куриер, за да вземе отпечатъка от денталната практика и да го занесе в зъботехническата лаборатория ИЛИ отпечатъкът се праща до лабораторията през куриерска фирма

Повече коли на пътя – повече замърсяване на въздуха ИЛИ опаковъчни материали, разход на гориво на камион или дори самолет при отдалечени лаборатории водещи отново до сериозно замърсяване на въздуха.

Отпечатъкът се изпраща през интернет посредством защитен специализиран портал

Никакво

Според Dental Economics средностатистическата дентална практика прави по 384 отпечатъка на година. Kaiser Family Foundation  твърдят, че само в САЩ има 210 030 лекари по дентална медицина. По-малко от един на петима* използва дигитален отпечатък, така че можете да си представите какво количество материали отива на сметището.

С интраорален скенер лекарите могат да намалят значително използваните материали. Това не само пази тези вредни пластмаси далеч от природата, но и пести разходите на лекаря за тях. Тъй като отпечатъкът е дигитален, за него не са необходими хартия или картон, както и внимание, за опаковане, или куриер с кола, който да го доставя след часове или дни. Вместо това дигиталният отпечатък се споделя с лабораторията за секунди посредством специалния защитен интернет портал. Това намалява колите на пътя, прахта и вредните частици във въздуха, а също така и риска отпечатъкът да бъде счупен или увреден. Ако лекарят има фрезовъчна машина в практиката, то това намалява допълнително разходите и влиянието върху околната среда, за да му се изпраща физическия модел по куриер обратно след изработка.

Дигиталните отпечатъци имат редица облаги за лекарите, персонала и пациентите, като по-малко неразбории около доставка и транспорт, по-малко време за пациента и по-бърз оборот на стоки с отпечатъци със зъботехническата лаборатория. Време е да обмислите ползите на интраоралния скенер не само за Вашата практика, но и за околната среда, от която сме част всички.

*”2015 Technology Census,” Dental Product Shopper, Vol 10, No. 2, pages 72-73

Източник: Carestream Dental