csmodel

CS Model елиминира нуждата от гипсови модели. Можете да създадете архив от всички съществуващи модели и да елиминирате нуждата от пространство за физическото им съхранение.

Дигиталният модел се създава бързо, лесно и с много висока точност, като възможността от грешка е минимизирана. Автоматично се добавят основите на моделите и се поставят в натурална захапка – чудесен старт да започнете със съществената работа, вместо да губите време по ръчното им създаване.

Можете да завъртате модела, да измервате дължина на арката, захапка, размери на зъби и други дистанции или да визуализирате карта на натиск за да определите силата на захапката във всяка една точка.

Генерирането на отворен STL формат Ви позволява да изпращате моделите до лаборатории без ограничения във време и пространство.

Ресурси:
Изтегляне: