UltraSpeed 2×3 cm – силно чувствителен интраорален филм подходящ при деца

Ultra-Speed 5×7

uspeed

 

E-Speed 3×4 cm – най-добрият филм за интраорално приложение с висока чувствителност, щадящ както пациента така и Вашата рентгенова апаратура, заради скъсеното време на експонация

espeed

 

D-Speed 3×4 cm – стандартен интраорален филм

dspeed

 

T-MAT 15x30cm / 12,7×30,5 cm – екстраорални филми

tmat

 

Readymatic – проявител и фиксаж за машинна работа – 5 литра

rm5

 

Readymatic – проявител и фиксаж за ръчна и машинна работа – концентрат за 1 литър разтвор

rm1