RaySafe DXR

DXR

Един полезен инструмент за коригиране светлинното поле на блендата на рентгеновите апарати. Старите методи за корекции са трудно приложими при съвременните дигитални апарати, така че RaySafe DXR+ е един полезен и незаменим помощник, който освен всичко Ви дава изключителна точност и надеждност.

Технически спецификации:

7

Ресурси:

RaySafe i2

Описание:

При операционни зали с ангиограф лъчението е непрестанно. С помощта на RaySafe i2 Вие имате наблюдение над него през цялото време и можете са коригирате позицията си в зони, където облъчването е по-слабо. Така ще Ви е по-лесно и по-спокойно да извършвате дейностите си без да се тревожите за личното си здраве.

RaySafe i2 е активен дозиметър, който мери дозата всяка секунда и изпраща информацията към дисплей, чрез който Вие се информирате за текущото облъчване върху Вас в реално време.

Системата поддържа едновременно множество дозиметри и дава информация за историята на дозата за всеки член на екипа – изключително удобно средство за управление на радиационното облъчване от най-ново поколение.

Основните компоненти на RaySafe i2 са:

  • дозиметри
  • дисплей
  • софтуер за наблюдение на дозата
  • софтуер за управление на дозата

Технически спецификации:

Дозиметър

8

 

Дисплей:

9

Ресурси:

RaySafe X2

Най-висока прецизност, най-малки размери, най-лесен за употреба – RaySafe X2 е лидер в измерването на рентгенови лъчи, а и не само. Апаратът може да работи със специализирани външни сонди за рентген, мамограф, компютър томограф, светлина, mAs, дозиметричен контрол.

Работата с него е сведена до минимум усилия:

  • Поставете апарата в полето на лъчите
  • Включете апарата
  • Направете експонация
  • Вижте резултатите – всички параметри се отчитат с една експонация и един сензор.

Няма нужда от избор на менюта и специални настройки.

Изключителният дизайн на сензора и съпътстващата електроника дават ненадмината точност, производителност и чувствителност. Интелигентни алгоритми ясно показват дали измерването е в допустимите граници.

R/F & mAs сензор

R/F & mAs сензор

При него ефектът от неравномерното излъчване от анода върху точността на измерването е предотвратен. Заради малките размери на сензора, влиянието на автоматичния контрол на експонацията е минимизирано. С една експонация се измерват доза, мощност на дозата, kVp, HVL, тотална филтрация, време на експонация, импулси, плътност на импулси и отношение доза/импулси. Графично се изобразяват формите на kVp и дозата директно на тъч скрийна на апарата.

X2 R/F сензорът може да се използва при графични апарати, флуороскопи, дентални рентгени (интра и екстраорални). Също така мери HVL и kVp при компютър томографи.

MAM сензор

Подходящ както за стандартни мамографи, така и за такива, използващи технологията томосинтезис. Сензорът компенсира вариациите от дебелината на филтрите и ефекта от стареенето на тръбата. При него ефектът от неравномерното излъчване от анода върху точността на измерването е предотвратен. С една експонация се измерват доза, мощност на дозата, kVp, HVL, време на експонация, импулси, плътност на импулси и отношение доза/импулси. Графично се изобразяват формите на kVp и дозата директно на тъч скрийна на апарата.

CT сензор

Сензорът е подходящ за позициониране във фантоми или на специалната си стойка директно в гентрито. Автоматично коригира налягане и температура. Едно от уникалните му свойства е измерването на време на експонация и форма на дозата. Разполага с вградено захранване и електрометър, елиминирайки нуждата от чувствителни кабели към йонизационната камера.

Светлинен сензор

Мери осветеност и интензитет. За улеснение бутонът за активация е достъпен както от сензора, така и от тъч скрийна. Сензорът е подходящ при измерване на много ниски интензитети.

Сензор за дозиметричен контрол (X2 Survey)

Сензорът е предназначен за измерване на утечка и разсеяни лъчи. Използва твърд силициев детектор, което го прави лесен и удобен за пренасяне в широки граници от условия. На дисплея се изобразява мощността на дозата в реално време, съпътствана с традиционния звуков сигнал, пропорционален на потока. Има два режима на задействане – ръчен и автоматичен. Друго удобно свойство е възможността за превключване от Въздушна керма (Gy или R) към еквивалентна доза (Sv). Реално получавате няколко инструмента в един.

Казано накратко, X2 Survey е може би най-бързото и лесно решение за прецизни контролни измервания в сферата на образната диагностика.

Ресурси:

 Fluke Biomedical

Пълният каталог с продукти на Fluke Biomedical можете да изтеглите от тук: