PACS

Carestream Vue

Информационните системи на Carestream Ви пренасят в нова ера на диагностика, архивиране и обработка на данни.

Една платформа за всички нужди на Рентгенологията – Carestream Vuew. Може да се подготви необходимото оборудване като хардуер и софтуер конкретно за Вашите нужди и Вашите възможности. Всички информационни системи са снабдени с пакети инструменти за визуализация, диагностика и рапорти от най-ново поколение. Предлагат се следните възможности и решения:

 • PACS
 • RIS
 • Модул за създаване на рапорти (гласово или писмено) с достъп до ключови образи от изследванията на пациента
 • Дистанционен достъп от всяка точка чрез компютър или таблет
 • Архивиране на всякакъв тип графични изображения (DICOM, jpg, tiff и т.н.)
 • Анализи
 • Специален кардиологичен модул
 • Специален мамографски модул
 • Пациентски портал
 • Споделяне на образи без ограничения
 • Съхранение на образи в облачен архив, елиминиращ нуждата да разполагате със собствени сървъри за архивиране на пациентските данни и изследвания
 • Съвместимост с всички продукти от други производители в областта на образната диагностика

Това са само част от множеството функционалности, които можете да получите от продуктите включени в Carestream Vue.

Тук можете да разгледате платформата на Carestream за клинично сътрудничество: http://www.carestream.com/clinical-collaboration/

В графата с Ресурси можете да изтеглите пълна информация за предлаганите информационни продукти на Carestream.