csrestore

CS Restore е CAD софтуер за дизайн на ресторации. С него бързо и лесно можете да моделирате корони, мостове, фасети, онлеи и инлеи за Вашите ежедневни нужди. Вече не е необходимо да сте зъботехник, зад а можете да направите перфектната ресторация, тъй като повечето стъпки са автоматизирани и от Вас се иска да внесете само минимални корекции.

Сканираните образи автоматично се подравняват в захапка, автоматично се изчертава границата на ресторацията, автоматично се поставя ресторацията според съседните и противоположните зъби, както и според морфологията на цялата зъбна дъга (ако е налична), автоматичен подбор на дебелина според избрания материал.

Софтуерът е интуитивен и подсказва с кратки съобщения, ако сте на път да допуснете грешка или сте забравили нещо.

С CS Restore моделирането на ресторации минава на едно ново и достъпно ниво.

Изтегляне: