csmeshviewer

CS Mesh Viewer може да отваря DCM, STL и PLY файлове с дигитални отпечатъци и ортодонтски модели. Също така може да конвертира в DCM, STL и PLY. Ако сте начертали разделителната линия за ресторация, тя е видима и в CS Mesh Viewer. Също така можете да преориентирате отпечатъците според нуждите на специализирани външни CAD/CAM софтуери – изключително полезно при работата със зъботехнически лаборатории..

CS Mesh Viewer е полезен за Вас, тъй като с негова помощ можете да отворите и разгледате дигиталния отпечатък преди да го пратите към лабораторията. Също така може да е полезен и на други Ваши колеги, с които работите или се консултирате. Лабораторията може да го използва за отваряне на отпечатъка преди започване на моделиране за сравнение с отпечатъка отворен в техния CAD софтуер или да го експортира в друг по-подходящ формат, както и да види линията очертаваща границата на ресторацията.

CS Solutions брошура:
Изтегляне: