CS 9300 / CS 9300 Select

Всички необходими изследвания могат да бъдат направени с един апарат и това е CS 9300. Панорамна графия с технология за подобряване на фокусната равнина, 3D  с богат набор от размери и разделителни способности, телерентгенография с one-shot технология даваща снимка за под 1 секунда с нулев риск от размазване поради помръдване на пациента и минимална доза на облъчване.

Допълнително, с новата програма за ниска доза, облъчването при 3D може да бъде сведено до 85% по-малко от традиционна панорамна снимка.

Богатият избор от размери на обема допълнително дава възможност от регулиране както на дозата, така и на времето за изследване.

CS9300

 Качеството на образа е едно от най-високите поради високата разделителна способност (90μm), която покрива и най-прецизните и взискателни ендодонтски нужди.
Дори при специалния режим за ниска доза, качеството на образа е напълно достатъчно за повечето ежедневни нужди във Вашата практика. Това е постигнато чрез специалните филтрации на шумовете и усъвършенствани алгоритми за обработка на образа. В сравнение със стандартно изследване дозата се намалява с 73 до 95%.
На Ваше разположение са два режима с намалена доза:
• Low Dose mode: намалява дозата от 73% до 95% от стандартната
• Fast Scan mode: намалява дозата с до 40% от стандартната
Всичко гореописани идва при Вас подплатено и със свободния за употреба CS 3D imaging software //линк към CS 3D imaging software//. Чрез него лесно може да се постига точна и бърза диагностика, да се обсъжда с пациентите текущото лечение, да се планират импланти, да се създават имплантологични рапорти, да се принтират специално подбрани срезове и етапи от лечението. Софтуерът съдържа два усъвършенствани метода за планиране на импланти, даващи Ви възможност да избирате от голямата вградена библиотека с импланти или от Ваша собствена.
CS 9300 3D е апарат, който увеличава доверието на Вашите пациенти, благодарение на лекотата и бързината, с които протичат изследванията, както и на възможностите на допълнителната обработка на образите, подобрените комуникация и качество.

17

Технически спецификации:

18

Надграждане:

19

CS 9300 и CS 9300 Select могат да бъдат надградени с модула за телентгенография, разполагащ с единствената по рода си one-shot технология на Carestream. Благодарение на нея образът се получава с единична експонация, вместо чрез сканиране. Това пести, както време, така и допълнително облъчване за пациента. Вероятността за размазване на образа поради помръдване на пациента е почти нулева, поради изключително краткото време на експонация (под 1 секунда при повечето изследвания).

Всички телерентгенографии от апаратите могат да бъдат разчертавани автоматично, от специализирания вграден трасировъчен модул. Освен най-популярните световни методи (Steiner, Tweed, McNamara, Ricketts, Delaire) се дава и възможност за създаване на Ваши собствени.

Сравнения
3D Семейството на Carestream:
Изплозване на 3D за ендодонтия:
Ниска доза при CS 9300:
3D в денталната медицина:
Конфигурации и обеми на CS 9300:
Дозиметрия:
Снимки