АЛБА ТМ е създадена през 1991 г. от екип специалисти в областта на медицинската образна диагностика.

През 1994 г. фирмата става официален представител на КODAK за България и се превръща в лидер на пазара в продажбите на апаратура и консумативи с марка КODAK за медицински и стоматологични нужди.

През май 2007 г. ONEX закупува медицинския клон на КODAK и така се ражда марката CARESTREAM.

АЛБА ТМ става представител на корпорацията CARESTREAM INC., предлагаща продуктите с търговски марки КODAK и CARESTREAM.

Портфолиото от апарати с марка CARESTREAM, инсталирани в здравните заведения в страната (болници, диагностично-консултативни центрове, специализирани рентгенови и стоматологични кабинети, стоматологични и медицински центрове и др.), показват висока надеждност, опростено обслужване и икономия на средства.

Поддръжката на апаратите е осигурена от опитни сервизни специалисти, сертифицирани в центровете за обучение на CARESTREAM. Бързият транспорт и специализираното ни оборудване спомагат за ефикасно изпълнение на поръчки за доставка на консумативи, монтаж и сервиз на апаратура в цялата страна.

Ние Ви предлагаме:

Медицински апарати и консумативи за образна диагностика:

 • Директна дигитална рентгенография / DR /
 • Безфилмови дигитални системи / CR /
 • PACS – Системи за архивиране и комуникации на рентгенови образи
 • Радиологични информационни системи
 • CAD станции с дигитализатор на рентгеновите филми
 • Различни модели медицински лазерни принтери
 • Пълна гама касети с екрани, рентгенови филми и химикали за образна диагностика
 • Системи за контрол и качество

Специализирани стоматологични изделия и консумативи за образна диагностика:

 • Високочестотни дентални рентгенови апарати
 • Дигитални панорамни апарати с цефалометрична приставка
 • Интраорални (RVG) сензори за дигитална образна диагностика
 • Дентални компютър-томографи с коничен лъч за триизмерна образна диагностика
 • Стоматологични безфилмови системи
 • Машини за автоматично проявяване, касети, дентални рентгенови филми и химикали за обработка
 • Интраорални видеокамери
 • CAD/CAM системи – интраорални скенери, фрези, специализирани софтуерни продукти

Специализирани ветеринарни изделия и консумативи за образна диагностика:

 • Специализирани графични рентгенови апарати за ветеринарни нужди
 • Безфилмови дигитални системи / CR /
 • Директна дигитална рентгенография / DR /
 • Специализиран софтуер за ветеринарни нужди в образната диагностика

Световна практика на CARESTREAM е подпомагането на научни прояви и иновационни дейности.

В България АЛБА ТМ подпомага националните конгреси по рентгенология, участва в специализирани изложения като Булмедика/Булдентал, София Дентал Мийтинг в София, Медикус, Денто, Галения в Пловдив и др. Тези участия дават възможност на нашите утвърдени и потенциални клиенти да се запознаят с най-новите продукти и решения, които CARESTREAM предлага на пазара.

АЛБА ТМ е също така представител на българския пазар на:

 • Fluke Biomedical / Unforce Raysafe – Измервателна апаратура за образна диагностика, радиационна онкология, нуклеарна медицина и радиационна безопасност
 • EIZO – Медицински монитори с висока разделителна способност, произведени по специализирана технология за нуждите на образната диагностика и отговарящи на най-стриктните световни стандарти за образна диагностика.

 

АЛБА ТМ има издадени лицензи от:

 • Агенция за ядрено регулиране за работа с източници на йонизиращи лъчения
 • Изпълнителна агенция по лекарствата за търговия на едро с медицински изделия
 • ТЮФ Рейланд България по EN ISO 9001:2000 за Системи на управление на качеството